Oświadczenie o prywatności

Przetwarzane przez nas dane osobowe

Przetwarzamy twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam przekazujesz nam te dane. Poniżej znajdziesz listę przetwarzanych przez nas danych osobowych:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Dane dotyczące twojej aktywności na naszej stronie internetowej

Unikalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza witryna i/lub usługa nie mają na celu gromadzenia danych o odwiedzających witrynę poniżej 16 roku życia, chyba że mają na to zgodę rodziców lub opiekunów. Nie mamy jednak możliwości sprawdzenia, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby sprawdzali działania swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez wymaganej zgody, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, a usuniemy te dane.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach: – Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne, aby móc świadczyć nasze usługi

Decyzje automatyczne

Nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu w sprawach, które mogą mieć (istotne) konsekwencje dla ludzi. Decyzje automatyczne to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez angażowania osoby (na przykład naszego pracownika).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Nie przechowujemy twoich danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których te dane są gromadzone.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Nie sprzedajemy twoich danych podmiotom trzecim, a udostępnimy je tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania zawartej z tobą umowy lub wywiązania się z obowiązku prawnego. Z firmami, które przetwarzają twoje dane w naszym imieniu, zawieramy umowę przetwarzania, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności twoich danych jak w przypadku przetwarzania bezpośrednio przez nas. Pozostajemy odpowiedzialni za te operacje przetwarzania.

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

Używamy funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie (ciasteczek). Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany w przeglądarce twojego komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie. Używamy plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one prawidłowe działanie witryny i np. zapamiętanie preferowanych ustawień. Te pliki cookie służą również do prawidłowego działania strony i jej optymalizacji. Ponadto, stosujemy analityczne pliki cookie. Możesz zrezygnować z używania plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała już plików cookie. Możesz również usunąć wszystkie wcześniej zapisane informacje za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać wyjaśnienie, zobacz: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Pliki cookie są również umieszczane na tej stronie przez osoby trzecie. Są to na przykład reklamodawcy i/lub firmy zajmujące się mediami społecznościowymi. Poniżej znajduje się przegląd: Google Analytics Nazwa: __utma Function:: Analityczny plik cookie mierzący odwiedziny w witrynie Okres przechowywania: 26 miesięcy

Podgląd, modyfikowanie lub usuwanie danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto, masz prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, masz także prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które posiadamy o tobie w pliku komputerowym do ciebie lub innej wskazanej przez ciebie organizacji. Na nasz adres e-mail, który znajdziesz na naszej stronie kontaktowej, możesz wysłać prośbę o udostępnienie, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych, wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych. Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez ciebie, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. W przesyłanej kopii, zasłoń swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN. Ma to na celu ochronę twojej prywatności. Odpowiemy na twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, jednakże w czasie krótszym niż cztery tygodnie. Informujemy cię również, że możesz złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego, Autoriteit Persoonsgegevens. Można to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe

Poważnie traktujemy ochronę twoich danych i podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji. Jeśli uważasz, że twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Wykorzystujemy następujące środki w celu zabezpieczenia twoich danych osobowych: – TLS (dawniej SSL) Przesyłamy twoje dane tylko za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. Możesz to zobaczyć w pasku adresu „https” oraz ikonie kłódki w pasku adresu. – DKIM, SPF i DMARC to trzy standardy internetowe, których używamy, aby uniemożliwić otrzymywanie wiadomości e-mail od nas bądź podszywających się pod nas zawierających wirusy, spam lub mających na celu wyłudzenie danych osobowych (logowania).

Logo picsee